Tarieven

Tarieven

Opmerking: Vanaf 1/01/2024 hanteren we deze nieuwe onderstaande tarieven.

Als vroedvrouw ben ik geconventioneerd. Dit betekent dat ik me houd aan de officiële tarieven die voorgeschreven zijn door het RIZIV. Ik werk ook met de derdebetalersregeling, wat concreet wil zeggen dat huisbezoeken en consultaties rechtstreeks door jouw mutualiteit betaald worden.

Kennismakingsgesprek

Wens je eerst graag kennis te maken en uitleg te krijgen over mijn werking, dan kunnen we samen een kennismakingsgesprek inplannen, zonder verdere verplichtingen. Hiervoor wordt €30 aangerekend. Deze kost wordt niet door de mutualiteit terugbetaald.

Dossierkost en zorgforfait

Voor opstartende begeleidingen vanaf 1 januari 2024, reken ik een éénmalig bedrag aan van €65. In dit bedrag zit het onderstaande vervat voor de hele opvolgingsperiode:

  • Opstellen van een digitaal medisch dossier en bijkomende administratie
  • Medisch materiaal
  • Prenatale begeleiding
  • Dagelijkse begeleiding tot en met de 5de dag na de geboorte, ook in het weekend.
  • Postnatale begeleiding tot en met 1 jaar na de geboorte.
  • 7 dagen op 7 bereikbaarheid via telefoon, Whatsapp en via e-mail voor vragen.

Bij het eerste gesprek wordt dit afgerekend en kan je betalen via overschrijving, cash of Payconiq. Op het einde van de begeleiding stuur ik je een factuur met een overzicht. Sommige hospitalisatieverzekeringen betalen een deel van dit bedrag terug indien je hen het factuur bezorgt.

Privé infosessie

Individuele voorbereiding op onderwerpen zoals zwangerschap, arbeid, bevalling of borstvoeding, telkens in een 1-op-1 les. Zo’n sessie duurt ongeveer 1 uur en kan doorgaan met partner erbij of alleen. Het persoonlijk aandeel hiervoor is €50, de rest wordt betaald door je mutualiteit.

Lactatiekundige begeleiding

Als je bij mij begeleid wordt, maakt borstvoedingsbegeleiding deel uit van het traject en wordt dit volledig betaald door je mutualiteit, dus moet je hier niets voor betalen.

Indien je niet door mij wordt begeleid, maar toch graag een borstvoedingsadvies wil, kunnen we hiervoor een gesprek inplannen. De kost hiervoor wordt niet door de mutualiteit vergoed.

  • Eerste gesprek: €65
  • Opvolgingsgesprek: €50
  • Hierbij is telkens de bereikbaarheid nadien voor bijkomende vragen voorzien.

Verplaatsingskost

Voor alle huisbezoeken bij begeleidingen opgestart vanaf 1 januari 2024, wordt een vergoeding aangerekend van €0,40 per kilometer.

Deze kilometervergoeding kan je bij de meeste hospitalisatieverzekeringen terugvorderen. Op het einde van ons traject bezorg ik je hiervan een factuur.

Rekeningnummer

Betalingen dienen te gebeuren met Payconiq, cash of via overschrijving op het rekeningnummer BE56 7360 2990 7588.